BAHAYA AKIDAH WAHHABY


WAHHABI GUNAkan HADITH PALSU DALAM HAL AKIDAH…APAKAH HUKUMNYA WAHAI WAHHABI?!

KITAB WAHHABI BERJUDUL ‘FATHUL MAJID FI SYARH KITAB AT-TAUHID’.
DALAM KITAB TERSEBUT AMAT JELAS WAHHABI BUAT HADITH PALSU MAKZUB DUSTA TERHADAP NABI MUHAMMAD DENGAN MENDAKWA NABI BERSABDA ‘ALLAH DUDUK ATAS KURSY’.
INI ADALAH HADITH PALSU YANG TIDAK PERNAH DIRIWAYATKAN SECARA SOHIH MAHUPUN HASAN DAN TIDAK SABIT LANGSUNG DARI NABI MUHAMMAD.
WAHHABI SENGAJA MEREKA-REKA HADITH TERSEBUT SUPAYA UMAT ISLAM BERAKIDAH SEPERTI YAHUDI.
SOALAN SAYA KEPADA WAHHABI: APAKAH HUKUM MENGUNAKAN HADITH PALSU DALAM HAL AKIDAH?!

Sangat memalukan agama Islam dalam dunia dakwah secara penulisan apabila sebahagian umat yang mengaku Islam sendiri hanya membicarakan dan memfokuskan pada hal yang ranting dan meninggalkan hal yang pokok.

Wahhabi memang suka berbicara hal TAHLIL (mengirim doa untuk orang yg telah meninggal), baca Al-Quran atas kubur, ziarah kubur dan sebagainya dan perbedaan yang tidak memberikan kemenangan kepada Islam dan langsung tidak membawa kepada kesatuan umat Islam bahkan hanya membawa kepada perpecahan yang telah membawa bencana sejak dibukukan sejarah dunia ISLAM. Ini lah yang diimpikan oleh golongan Wahhab agar umat Islam lemah tidak kuat dan miskin dalam mempertahankan Islam.

Kita tidak boleh menganggap remeh Wahhabi dalam menyesatkan umat. Kita bantu para Alim Ulama (ASWAJA) pejuang yang lebih alim dan tawadhu’ dalam membinasakan faham wahhabi dan antek-anteknya.

Di saudi arabia faham wahhabi adalahsebagai faham resmi negara karena raja Faisal (ayah raja fadh) adalah seorang wahabbiyah.

______________

PENYELEWENGAN AQIDAH ‘ INSTITUT’ IBNU QAYYIM: ” NABI MUHAMMAD DUDUK ATAS ARASY, ALLAH DUDUK DIATAS KURSY”

Tahukah anda mengapa Wahhabi di tanah air kita begitu bangga dengan tokoh yang mereka sendiri tidak mempunyai sanad kepadanya iaitu Muhammad Bin Abu Bakar Ad-Dimasyqi IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH?
Ketahuilah lelaki ini bukanlah ulama Islam yang diambil kata-katanya dalam aqidah dan juga fiqih malahan rata rata tulisannya terdapat banyak sanggahan dengan agama Islam sebenar benarnya (aqidah ASWAJA).
Selain itu Wahhabi DI NEGERI ini cukup gemar mengunakan namanya dan pernyataan dhoifnya (Muhammad Bin Abu Bakar Ad-Dimasyqi IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH). Ini memang karena banyak pernyataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah sesuai dengan hawa nafsu mereka tapi pada hakikatnya jelas menyeleweng dari aqidah benar sebagai contoh:

– Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah mengatakan “Allah Duduk Atas Kursy”.
– Wahhabi juga kata Allah Duduk Atas Kursy Dan Meja.
– Yahudi juga mendakwa Allah duduk atas kursy (Rujuk Safar Al-Muluk Al-Ishah 22 nom 19-20 dan dalam Safar Mazamil Al-Ishah 47 nom 8).

Sedangkan Allah dan RasulNya tidak pernah menyatakan sedemikian.

Mari kita teliti….

* IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH mengatakan ” NABI MUHAMMAD  DUDUK DI ATAS ARASY” *

INILAH KITAB IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH YANG MENJADI RUJUKAN DAN PANDUAN UTAMA BAGI KESEMUA WAHHABI DI TANAH AIR  BERJUDUL ” BADAI’UL FAWAID ” PADA JUZ 4 CETAKAN MAKTABAH NIZAR MUSTOFA AL-BAZ:

PADA KITAB TADI IBNU QAYYIM MENDAKWA: ” NABI MUHAMMAD DUDUK ATAS ARASY” :
ADALAH ISI KANDUNGAN KITAB TERSEBUT TERTERA TAJUK DALAMNYA NABI MUHAMMAD DUDUK ATAS ARASY. DAN DINUKILKAN SECARA DUSTA SYAIR YANG PALSU KONONNYA NABI MUHAMMAD DUDUK ATAS ARASY DAN JANGAN INGKAR!.

Inilah pemahaman yang pelik tidak berdasarkan kepada nas yang sohih. Wahhabi juga mengatakan Allah Duduk Atas Arasy ?! sapa yang duduk atas Arasy sebenarnya wahai Wahhabi ‘Institut’ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah?!!

Ini bukan fitnah saya dua tahun mengikuti kegiatan pengajian “wahabbiyah” di Yogyakarta
* IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH MENGATAKAN ” ALLAH DUDUK DI ATAS KURSY ” *

KITAB IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH BERJUDUL ” SOWAIQUL MURSALAH ‘ALAL JAHMIYAH WAL MU’ATTILAH ” PADA JUZ 2 CETAKAN MAKTABA’AH AS-SALAFIYAH DI MEKAH :

PADA KITAB TERSEBUT IBNU QAYYIM MENYANDARKAN KEPADA ALLAH SIFAT ‘ DUDUK ATAS KURSY
& TURUN PERGI JUMPA NABI MUHAMMAD’  ADALAH ISI KITAB TERSEBUT YANG MENJADIKAN RUJUKAN UTAMA WAHHABIYAH DI TANAH AIR DAN MALAYSIA, PADA MUKASURAT 217 MENYATAKAN BAHWA KONON:
ALLAH DUDUK ATAS KURSY SAMBIL MENJENGUK HAMBA-HAMBANYA DARI ARAH ATAS DAN ALLAH TURUN PERGI BERJUMPA DENGAN NABI MUHAMMAD LANTAS BERLAKU PERTEMUAN ALLAH DENGAN NABI MUHAMMAD PADA DUA JARAK TEMPAT.

Inilah aqidah Tajsim yang menyamakan Allah dengan makhluk dihidupkan oleh Wahhabi sambil mengajar anak-anak kecil aqidah sesat ini bertujuan agar rusak aqidah generasi umat Islam agar kelak merajalela lah Mujassimah Al-Yahudiyah.

Apepun saya doakan semoga Allah memberi hidayah Tauhid Tulen kepada agama Wahhabi.

al-Imam al-Hafizh Murtadla az-Zabidi dalam kitab Ithaf as-Sadah al-Muttaqin Fi Syarh Ihya’ ‘Ulumiddid di atas, cet. Dar al-Fikr Bairut, j. 2, hlm. 106:

“Imam Taqiyyuddin as-Subki (Ali ibn Abd al-Kafi as-Subki -w 756 H-, seorang ulama yang telah mencapai derajat Mujtahid mutlak) berkata: “Buku berjudul AL-’ARSY adalah di antara karyanya (Ibn Taimiyah) yang paling buruk [[Ibn Taimiyah al-Mujassim ini mengatakan Allah duduk di atas arsy]], ketika Syaikh Abu Hayyan al-Andaulusi mendapatkan buku ini maka ia senantiasa melaknat Ibn Taimiyah hingga beliau meninggal dunia; setelah sebelumnya beliau mengagungkan Ibn Taimiyah”.

Melakukan Takwil terhadap Nash2 Mutasyaabihaat itu terlarang jika dilakukan oleh orang2 yg tidak mempunyai kapasitas untuk itu. Adapun untuk para ahlinya, –sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Thabari; seperti yang dilakukan oleh para ulama Salaf Saleh, seperti; Imam Ibnu ‘Abbas, Imam Mujahid, Imam Qatadah, Imam Syu’bah, Imam Sufyan al-Tsawri, maka hal itu sudah pasti dapat dibenarkan.

Sahabat Abdullah ibn Abbas mentakwil firman Allah “Bi Aydin”; kata Aydin” adalah jamak dari “yad”, beliau mengatakan “yad” artinya “al-Quwwah” (kekuasaan)….!!!

Si Wahabi berkata: “Ulama Salaf tidak melakukan takwil?”, kata siapa??????? Jangan dipercaya omongan Wahabi, menyesatkan….!!!

Bersambung ……

Di susun by Elank Cakti (Bumi Mataram)

Iklan

2 Komentar to “BAHAYA AKIDAH WAHHABY”

  1. panas bung…… punya kipas nggak 🙂 ?!!

%d blogger menyukai ini: